Wycena

Firma NIERUCHOMOŚCI Kobiałkowski specjalizuje się w wykonywaniu operatów szacunkowych, opinii i ekspertyz dla różnych typów nieruchomości. Świadczymy usługi wyceny nieruchomości w zakresie:

  • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości 
  • zabezpieczenia kredytów hipotecznych
  • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
  • postępowań sądowych, wyceny majątku itp.
  • ubezpieczeniowym 
  • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
  • oraz w innym zakresie wskazanym przez klienta

Przedmiotem wyceny mogą być nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, lokalowe, przemysłowe, magazynowe oraz biurowe. 

Oferujemy pełen zakres usług związanych z analizą rynku nieruchomości, nasze wyceny wykonywane są zawsze z należytą dokładnością i zgodnie ze standardami. Wszystkie zlecenia realizowane są zawsze w najszybszym możliwym terminie. Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług oraz konkurencyjne ceny.