[+] wróć

Kto to jest rzeczoznawca majątkowy ?

Rzeczoznawca majątkowy jest  osobą fizyczną posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami  z dnia 21.08. 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741, ze zmianami). Zgodnie z Ustawą uprawnienia nadaje się osobie, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była karana m. in. za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze itd.
3) posiada wyższe wykształcenie;
4) ukończyła  studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;
5) odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;
6) przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości, jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

 

Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową.
Obowiązkiem rzeczoznawcy majątkowego – zawodu posiadającego cechy zawodu zaufania publicznego  - jest obiektywne spojrzenie na kwestię wartości nieruchomości.